Gryndaus tilitoimisto

gryndaus

Gryndaus tilitoimisto – mitä se voi tarjota?

Tässä artikkelissa kerron, mitä arvoa ammattitaitoinen gryndaus – tilitoimisto voi tarjota perustajaurakoitsija – asiakkaalleen. Perustajaurakointi on liiketoimintaa, jossa rakennusyrittäjä rakentaa kohteen omistamalleen tai vuokraamalleen maa-alalle. Myöhemmin grynderi myy sen eteenpäin joko asunto-osakeyhtiön osakkeina tai valmiina kiinteistönä. Toinen tapa olisi myydä kohde rakennusurakkana. Tähän liittyvistä kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksistä kerron lisää tässä artikkelissa.

Gryndaus raportointi

Tyypillisin raportti, jota gryndaus – liiketoimintaa tekevät yrittäjät ja johtajat kaipaavat, on pidemmän ajan kassavirtaraportti tai kassabudjetti. Taloushallinnon järjestelmä, kuten Procountor tai Netvisor, näyttävät perusmuodossaan tyypillisesti 10-20 päivän ennustetta. Gryndaus – liiketoiminnassa kuitenkin kassavarojen tarve heilahtelee rajusti riippuen projektien aikataulutuksesta. Toisaalta jossakin muodossa uusien gryndikohteiden budjetit ja/tai aikataulutus on kuitenkin tiedossa yleensä jo pitkän aikaa etukäteen. Ne voivat olla työnjohtajien exceleissä tai jossakin ERP-järjestelmässä.

Kassabudjetin tarkoitus on auttaa johtamaan etupainotteisesti yrityksen toimintaa. Siksi edellä mainituista lähteistä saatavaa dataa tulisi voida synkronoida ja tuottaa visuaalisesti helposti havainnoittavaan muotoon. Dataa täytyy myös välissä jalostaa, jotta sen avulla voitaisiin luotettavasti mallintaa esimerkiksi 2-6kk kassavirtaa. 

Tämä voi kuulostaa työläältä, mutta Business Intelligence – työkalujen avulla se on melko näppärää. Optimi Talouspalveluilla on oma perusmuotoinen BI-käyttöliittymä ja -työkalu, jolla gryndausasiakkaamme saavat pidemmän ajan kassavirta-analyysia.

Tuloksena on:

– parempi hallinta

– automatisoitu datan keruu ja synkronointi

– parempi pääoman tuottoaste

– ennustettavuus

Gryndaus projektiseuranta

Toinen tärkeä osa-alue, jota gryndausyritys haluaa seurata, on projektien kannattavuus. Kirjanpito seuraa normaalisti saapuvia myynti- ja ostolaskuja ja ne kirjautuvat ajankohtansa mukaan. Gryndaushankkeissa ostolaskut voivat olla osittain todella etupainoisia. Kun hankkeita on menossa useampia kerrallaan lomittuen eri tavoin suhteessa toisiinsa, kirjanpitoajo ei kerro relevantisti liiketoiminnan kannattavuudesta sattumanvaraisena ajankohtana otettuna.

Jotta projektiseuranta voisi olla vähintäänkin reaaliaikaista, hankkeille tulisi laatia budjetti. Lisäksi ostot tulee kirjata oikeille projekteille oikeille kustannuspaikoille keskeneräisen gryndihankkeen kannattavuuden seuraamiseksi. Moni aloitteleva grynderi hapuileekin pimeässä projektien toteutuman kanssa, ja turvautuu lähinnä jälkilaskentaan kannattavuutensa todentamiseksi.

Jotta kirjanpito-ohjelman seuranta vastaisi toteutuvaa todellisuutta, menot tulisi jaksottaa tulon kohdalle. Tähän yksi ratkaisu voisi olla osatuloutus, joka on kirjanpidossa lainsäädännön puolestakin mahdollinen toteutustapa.

On siis kolme komponenttia, jota kunnollinen projektiseuranta edellyttää:

 1. Projektin budjetointi ja aikataulutus
 2. Kustannuspaikkaseuranta ja tiliöinnit
 3. osatuloutus / jaksotukset

Gryndauksen verotus

Kolmas tärkeä osa-alue gryndausyrittäjää koskien on hänen verotuksensa. Edellä mainitut raportit raamittavat nostettavissa olevien varojen määrän. Jäljelle jää kysymys, kuinka nostaa varoja henkilökohtaiseen käyttöön? Vaihtoehtoina on nostaa tulokseen perustuvaa osinkoa tai ansiotulona verotettavaa palkkaa.

Osinkojen verotus jakautuu kolmeen: matemaattisesta arvosta 8% verottuu 7.5% veroasteella ollen näin hyvin huokeasti verotettua. Tämän jälkeen on vielä kaksi eri tavalla verotettua osinkoluokkaa. Toisaalta yrittäjä voi nostaa myös palkkaa, joka verotetaan progressiivisena ansiotulona. Palkka pienentää myös yhtiön veronalaista tulosta, joten maksettavan yhteisöveron määrä pienenee.

Kuinka ja kuinka paljon nostaa tulot itselleen? Verovelvollisella on oikeus verotuttaa itsensä vaihtoehdoista itselleen edullisimmalla tavalla. Yrittäjä voi itse vapaasti päättää, kummalla tavalla nostaa varat omaan käyttöönsä. Ammattitaitoinen tilitoimisto huomioi tämänkin tarpeen ja tekee vuosittaiset laskelmat grynderin kukkaron parhaaksi.

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  rakennusliikkeen talous

  Rakennusliikkeen talous

  Tässä artikkelissa kerrotaan rahanarvoisia vinkkejä huomioitavaksi rakennusalan yhtiön taloudesta. Jotta rakennusliikkeen talous kukoistaisi, paneudutaan tässä artikkelissa talouden kahteen peruspilariin: kannattavuus, ja maksukykyisyys. Kolmas peruspilari liittyen

  Lue lisää »
  holding-yhtiö

  Holding-yhtiö

  Tässä artikkelissa kerromme, miksi holding-yhtiö kannattaa perustaa. Annamme arvokkaita näkökulmia aiheesta ”holding-yhtiön perustaminen”. Holding-yhtiö on juridisessa mielessä samanlainen osakeyhtiö kuin muutkin. Holding-yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka

  Lue lisää »