Holding-yhtiö

Tässä artikkelissa kerromme, miksi holding-yhtiö kannattaa perustaa. Annamme arvokkaita näkökulmia aiheesta ”holding-yhtiön perustaminen”. Holding-yhtiö on juridisessa mielessä samanlainen osakeyhtiö kuin muutkin. Holding-yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka omistaa toisen tai toisten yhtiöiden osakkeita. Syntyvä rakenne on juridisesti konserni – omistava yhtiö on emoyhtiö ja omistettu yhtiö tytäryhtiö.

Holding-yhtiö, ajankohtaisuus

Holding-yhtiön perustaminen voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Valmistautuminen yhtiön osakekannan myyntiin lähivuosina
 • Valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen
 • Valmistautuminen johonkin yhtiöjärjestelyyn
 • Pääomia toisiin yhtiöihin sijoittavan yhtiön perustaminen
 • Verosuunnittelu

Holding-yhtiö, näkökulmia

Eräs keskeinen syy holding-yhtiörakenteen perustamiseen voi liittyä EVL 6b§ olemassaoloon. Kyseinen lainkohta nimittäin mahdollistaa tytäryhtiön osakkeiden voitollisen myynnin tuloverotta. Tällöin myytävien osakkeiden tulee olla omistavan yhtiön taseessa käyttöomaisuusosakkeita. Käyttöomaisuusosakkeen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Osakkeiden verovapaan luovutuksen voi toki varmistaa hakemalla verottajalta maksullisen ennakkoratkaisun tilanteeseen liittyen.

Pörssissä listaamaton osakeyhtiö saa myös osingot omistamiltaan listaamattomilta osakeyhtiöiltä verovapaasti. Jos osakkeet omistaisikin yksityishenkilö, osingot verotettaisiin voimassa olevan verotuskäytännön mukaisesti heti. Näin saatuja osinkoja voidaan ”leikkaamattomana” sijoittaa esimerkiksi eteenpäin holding-yhtiössä.

Joskus holding-yhtiö saa esimerkiksi osakevaihdon seurauksena haltuunsa toisen osakeyhtiön osakkeita. Jos kysymyksessä on esimerkiksi voimakkaasti kasvava yhtiö, osakkeiden holding-yhtiön taseeseen kirjattava arvo voi ylittää sen oman substanssiarvon. Tämä tarkoittaa kasvavaa nk. huokeiden osinkojen määrää, koska se perustuu nettovarallisuuteen. Tähänkin toimenpiteeseen ryhtymistä harkitessa on syytä hakea verottajalta sitova ennakkoratkaisu.

Muita näkökulmia

Holding-yhtiö voi toimia myös riskienhallinnallisena elementtinä. Joskus on syytä pohtia konsernirakenteen muodostamista, jos haluaa erottaa liiketoimintoja toisistaan. Samoin voi olla tarvetta järjestellä esimerkiksi yhtiön toimitilat ja kiinteistöt erilleen varsinaisesta liiketoiminnasta. Holding-yhtiö voi toimia tällöin hallinnollisena omistajayksikkönä, joka tuottaa esimerkiksi yhteisen hallinnon yhtiöille.

Edellä mainitut tilanteet voivat tulla kysymykseen myös omistajanvaihdokseen tai sukupolvenvaihdokseen valmistauduttaessa. Esimerkiksi yhtiön kassaan kertyneet rahavarat tai taseessa olevat erilliset omaisuuserät eivät välttämättä ole järkeviä luovuttaa em. toimien yhteydessä. Ne saattavat vain tuottaa välillisiä kuluja kasvattaessa yhtiön arvoa.

Konsernirakenteen muodostajan on syytä suunnitella toimet huolellisesti ajankohtaisen lainsäädännön perusteella. On myös hyvä huomata mm. seuraavat veroneutraalit yhtiöjärjestelytoimet, jotka toimivat oivina työkaluina:

 • Jakautuminen / osittaisjakautuminen
 • Sulautuminen
 • Osakevaihto
 • Liiketoimintasiirto

Kukin edellä mainituista sisältää erilaisia reunaehtoja toteutuakseen veroneutraaleina. Optimi Talouspalveluilla on kokemusta erilaisten yhtiöjärjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Otamme huomioon mm. verotuksen, strategian ja lainsäädännön vaatimukset.

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  rakennusliikkeen talous

  Rakennusliikkeen talous

  Tässä artikkelissa kerrotaan rahanarvoisia vinkkejä huomioitavaksi rakennusalan yhtiön taloudesta. Jotta rakennusliikkeen talous kukoistaisi, paneudutaan tässä artikkelissa talouden kahteen peruspilariin: kannattavuus, ja maksukykyisyys. Kolmas peruspilari liittyen

  Lue lisää »