Kirjanpidon hinta

Tämän artikkelin tavoitteena on kertoa mistä kirjanpidon hinta koostuu. Annan myös hyödyllisiä vinkkejä kirjanpidon hinnan pitämiseksi maltillisena. Lopuksi kerron, mitä piilokuluja voi jäädä huomaamatta!

Kirjanpidon hinnan määräytyminen

Kirjanpitotyö sisältää kuukausikirjanpidon aineiston koostamisen ja täsmäytyksen. Sen perusteella laaditaan myös veroilmoitus, jonka perusteella työnantajamaksut ja arvonlisäverot maksetaan. Yhä suuremman osan työstä tekee tänä päivänä ohjelmisto jo automaattisesti – verkkolaskutukseen ja palkanlaskentaan on kytketty automatiikkaa siten, että itse kirjanpito syntyy automaattisesti. Näin ollen yrityksen kirjanpidon kustannus koostuu työstä ja ohjelmistomaksuista.

Tilitoimisto voi hinnoitella kirjanpitotyön tuntiperusteisesti, tositeperusteisesti tai volyymisidonnaisesti. Tuntiperusteinen hinnoittelu voi olla hämäävää, sillä asiakkaan voi olla vaikea selvittää, paljonko hänen kirjanpitoonsa on oikeasti käytetty aikaa. Siksi pelkän tuntihinnan vertailu kilpailutettaessa ei kerro vielä koko totuutta – tilitoimiston laskutuskäytännöt ratkaisevat lopputuloksen.

Taustakuva (eurot)
Kirjanpidon hinta

Tositeperusteinen hinnoittelu tuo läpinäkyvyyttä tähän – on helpompi asettaa kilpailevat tarjoukset rinnakkain ja verrata paljonko tositteiden käsittely maksaa. Kirjanpitotyö harvemmin on kuitenkaan aivan kaavamaista tositteiden käsittelyä. Kirjanpitäjän aikaa kuluu monesti myös erilaisten veroasioiden selvittelyyn, aineiston metsästykseen ja virheiden oikaisuun. Näistä syntyykin monesti merkittävää lisäkulua, jota on vaikea ennustaa. Edelleen laskutuskäytännöt määrittävät lopputuloksen kuten myös tilitoimiston ennakointikyky ja ammattimaisuus, jotka ehkäisevät tiettyjen lisätöiden syntyä.

Volyymiperusteinen, esimerkiksi liikevaihtoon sidottu hinnoittelu on malleista läpinäkyvin – tosin siinä mallissa tilitoimisto saattaa joutua varautumaan monenlaisiin yllätyskuluihin. Tämä voi näkyä taas hintalapussa. Toisaalta malli on kaikkein varmin ja ennustettavin asiakkaan suuntaan.

Kustannukset maltillisiksi

Kirjanpitäjän työtä helpottaa ja näin ollen tehostaa paljolti se, kuinka asiakas toimii aineiston suhteen. Jos aineisto on tasalaatuista, ajantasaista ja ennakoitavaa, kirjanpitäjän työ on helppoa. Aineiston selvittely ja puuttuvien kuittien metsästys näkyy tavalla tai toisella tilitoimiston laskulla.

Asiakkaan kassakriisi ja -vaikeudet kasvattavat tilitoimiston työtaakkaa erityisesti, jos sen hoidossa on myös reskontratöitä. Siksikin yhtiön kannattavuudesta huolehtiminen on todella tärkeää – se vaikuttaa jopa tilitoimiston kustannuksiin.

Osaava tilitoimisto haluaa kehittää asiakkaansa kanssa yhteiset rajapinnat siten, että työ toimii jouhevasti ja kustannustehokkaasti. Kuitit toimitetaan näppärällä sovelluksella suoraan kirjanpito-ohjelmaan, palkkauskäytännöt ovat suunniteltu yksinkertaisiksi ja raportointitarpeet on selvitetty.

Kirjanpidon hinta – piilokulut

Yksi huomaamaton erä, jota ei tule ajatelleeksi, on pankin perimät välitysmaksut ja sähköiset tositteet. Tämä on pienelläkin yrityksellä digitaalisessa kirjanpidossa helposti kymppejä kuussa.

Todella moni kirjanpitäjä jättää tarjoamatta ja konsultoimatta asiakkaalle esimerkiksi osinko-optimoinnin hyödyt. Ammattimainen tilitoimisto huolehtii asiakkaan osinkojen optimoinnista ja tuottaa veroetuna näin jopa koko tilitoimiston vuosiveloituksen verran!

Tiesitkö, että laki ei vaadi kirjanpitäjältä mitään koulutusta tai sertifiointia? Tiesitkö, että yhtiön hallitus ja johto ovat vastuussa kirjanpidon asianmukaisesta järjestämisestä? Joskus halvin ei ole paras – ammattitaidottoman kirjanpitäjän käyttö voi johtaa veronkorotuksiin, viivästyskuluihin tai jopa sakkoihin. Jotta voisit varmistua kirjanpitäjän pätevyydestä, esimerkiksi KLT-tutkinto osoittaa osaamista. Myös taloushallintoliitto auktorisoi itse tilitoimistoja.

Kysy kirjanpidon hinta ja lisäarvopalveluista täältä!

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  yrityksen arvonmääritys

  Yrityksen arvonmääritys

   Yrityksen Arvonmääritys: Substanssiarvo, Tuottoarvo, Tulevaisuuden Kassavirrat, EVA ja Kertoimet Yrityksen arvonmääritys on keskeinen osa liiketoiminnan analysointia ja päätöksentekoa. Tässä artikkelissa vertailemme viittä yleistä arvonmääritystapaa: substanssiarvo,

  Lue lisää »
  yrityksen sukupolvenvaihdos

  Sukupolvenvaihdos

  Tämä artikkeli kertoo tiivistetysti, mikä on yrityksen sukupolvenvaihdos. Kerromme, mitä elementtejä verotuksessa kannattaa huomioida, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos. Optimi talouspalveluilta onnistuu sukupolvenvaihdoksen konsultointi. Sukupolvenvaihdos verohallinnon

  Lue lisää »
  jydacom kirjanpito

  Jydacom tilitoimisto

  Jydacom on suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttää useat suuremmat rakennusliikkeet. Optimi Talouspalvelut on Jydacom tilitoimisto, eli meille Jydacom on tuttu ohjelmisto kirjanpidon kannalta. Kun kyseessä on

  Lue lisää »