Rakennusalan yritys ja yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus – miksi?

Rakennusalan on erityisen suhdanneherkkä toimiala. Nopeat kausivaihtelut, epäonnistuneet suuret urakat tai lauenneet takuuriskit voivat joskus uhata rakennusalan yrityksen toimintaa. Muutokset voivat aiheuttaa tilanteen, jossa kassavirta ei riitä kattamaan kertynyttä velkataakkaa. Konkurssi saattaa häämöttää. Jatkuva pääomittaminen ei yksin välttämättä kannata. Voidaan olla tultu tilanteeseen, jossa sinänsä terve tai tervehdytettävissä oleva liiketoiminta uhkaa kaatua kestämättömän velkataakan vuoksi. Velat kerryttävät lisäksi suuria korkomenoja ja perintäkuluja. Yrityssaneeraus voisikin olla ratkaisu, jossa sekä velallinen että velkoja voittaisi. Konkurssitilanteessa velkoja(t) eivät välttämättä saisi läheskään samaa määrää rahaa takaisin, kuin saneerattava liiketoiminta voisi niille saneerausohjelman kautta tuottaa. Selvää monesti kuitenkin on, että velkoja tulee osin leikata ja maksuohjelmaa uudelleen järjestellä.

Rakennusyrityksen yrityssaneeraus – tunnuspiirteet

Yrityssaneerausmenettely on lakiin perustuva toimenpide. Sen voisi jakaa ajallisesti kolmeen vaiheeseen:

 • Saneeraushakemuksen jättäminen: tässä vaiheessa käytännössä kaikki tähän päivämäärään asti kertyneet velat jäädytetään. Ulosoton toimenpiteet tai mahdollinen konkurssihakemus keskeytyvät.
 • Tuomioistuimen päätös saneeraukseen pääsemisestä, selvitysvaihe: tässä vaiheessa yhtiölle nimetään selvittäjä. Vaiheen lopputuloksena selvittäjä esittää tuomioistuimelle ja velkojille varsinaisen saneerausohjelman yhtiön suoriutumiskykyyn suhteutettuna. Ennen ohjelman vahvistamista saneerausvelkoja ei makseta vielä pois.
 • Saneerausohjelman vahvistuminen. Yhtiö alkaa toteuttaa hyväksyttyä saneerausohjelmaa. Mikäli se ei voisi suoriutua velvoitteistaan, se voidaan keskeyttää.

Rakennusyhtiön yrityssaneeraus – vaikutuksia

Yrityssaneerauksessa oleminen on aina vahva viesti sidosryhmille. Työntekijät, yhteistyökumppanit, alihankkijat sekä rahoituslaitokset nousevat varmasti varpailleen.

Tyypillisesti pankit eräännyttävät mahdolliset lainat välittömästi. Tämä voi tarkoittaa varsinaisen saneerauksen alkaessa esimerkiksi vakuuksien maksun tulemista kyseeseen. Tosin yrityssaneerauksen yhteydessä voidaan hakea myös vakuuksien kohtuullistamista erillisestä pyynnöstä – pääpiirteenä kuitenkin on, että lähinnä yksityishenkilöiden tai heidän perheidensä elämän tuleminen vakuusriskien toteutuessa mahdottomaksi voi painaa tässä. Muuten vakuusalennuksia lienee vaikea neuvotella.

Ostopalvelut, rautakauppojen limiitit sekä muu luototus hankaloituu todennäköisesti. Yrityssaneerauksessa oleva rakennusliike on kuitenkin veitsenterällä. Jos hakeutuu saneeraukseen, tuleekin varautua rahoittamaan aiempaa etupainoisemmin ostonsa. Tämä koskenee niin alihankkijoita kuin tavarantoimittajia.

Henkilöstö ei sinänsä menetä mitään. Konkurssitilanteessakin palkkaturva tuo turvaa heidän ansioihinsa. Työntekijöille tulisikin viestiä, että yrityssaneerauksella on työnantajan taloutta tervehdyttävä vaikutus – velkoja leikataan ja maksuajat pitenevät.

Yrityssaneeraus aiheuttaa myös suoria kustannuksia. Konsultit, saneeraushakemuksen laadinta, mahdolliset erityistilintarkastukset sekä saneerauksen valvonta aiheuttavat kustannuksia. Niistä vastaa luonnollisesti yhtiö itse. Myös hallintoon saatetaan edellyttää muutoksia.

Millä perustein?

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraukseen hakeuduttaessa kaikkein keskeisintä lienee uskottava suunnitelma pystyä maksamaan velkojille enemmän rahaa 3-5 vuoden kuluessa, jos velkoja uudelleenjärjestellään kuin jos tapahtuisi konkurssi.

Tätä varten on tarkasteltava yhtiön kulurakennetta: yrityssaneeraukseen hakeuduttaessa voi olla perusteltua sopeuttaa toimintaa siten, että kassavirta säilyy tai muuttuu positiivisemmaksi. On pystyttävä esittämään syyt nykyiseen tilanteeseen ajautumiseksi ja osoitettava, että sama tilanne ei vain uusiudu taas.

Yksi olennainen vertailuasetelma on vielä tarkastella, mitä velkojille jäisi käteen välittömässä konkurssitilanteessa verrattuna yrityssaneerauksen mahdollisuuksiin. Jos velkojille ei ole luvassa olennaisesti parempaa loppusummaa, vieläpä maksuaikatauluun suhteutettuna, saneeraukselle ei lujia perusteita ole.

Yrityssaneeraus on parhaimmillaan kaikille win-win-tilanne. Helppo tie se ei koskaan ole.

Lopuksi

Mietitkö yrityssaneerausta? Se harvoin on ainoa vaihtoehto. Valitse ajoissa hyvä kumppani tai konsultti tueksesi vertailulaskelmia tekemään, analysoimaan toimintaanne sekä laatimaan hakemus. Kaikkein parasta varautumista onkin, kun matkassasi on alusta asti toimialaan erikoistunut kirjanpitäjä ja talouspäällikkö, jotka ovat tukenasi suhdanteiden heilahdellessa.

Ota rohkeasti yhteyttä Optimiin, jos yhtiösi kaipaa lisätietoa monipuolisesta tilitoimistokumppanista tai projektiluontoisesta avusta yhtiön saneeraustilanteessa.

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  Procountor vai Netvisor?

  Tämän artikkelin tavoitteena on kasvattaa taloushallinto-ohjelmistoa miettivän tietoisuutta kahdesta hyvin tavallisesta ohjelmistosta. Moni asiakas vertailee keskenään Procountor- ja Netvisor-ohjelmistoa. Kumpi on parempi, vastaus ei luonnollisesti

  Lue lisää »
  osakeyhtiön kirjanpito

  Osakeyhtiön verotus

  Tämän artikkelin tarkoitus on kertoa tiivistetysti, mitä osakeyhtiön verotus pitää sisällään. Kerromme mitä osakkaan kannattaa ottaa huomioon verotuksen optimoimiseksi. Optimi Talouspalveluille voit ulkoistaa osakeyhtiön kirjanpidon

  Lue lisää »