Sijoittaminen ja verotus

Sijoittaminen on ajankohtaista monelle. Sijoittamisen verotus on mielenkiintoinen näkökulma mukaan sijoituspäätöksiä tehdessä. Sijoittamisen verotukseen vaikuttavat valitut tuotteet, ajankohta, tarkoitus ja nostostrategia.

Mitä veroja sijoittajalle tulee?

Suurin osa pörssi-, korko- ja rahastosijoituksista verotetaan pääomatuloveron mukaan. Pääomatuloveron prosentti on 30% ja suuremmilla tuloilla 34% vuonna 2020. Osakkeista voi saada osinkoja, joista osa on verovapaita. Lisäksi osakkeita myytäessä voi syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota. Voitot verotetaan pääomatulona ja tappiot voi pääsääntöisesti vähentää muista voitoista.

Tuotto-osuusmuotoiset rahastot verotetaan vuosittain aina siltä osalta, kun se antaa omistajalleen tuottoa. Kasvuosuusrahastoissa tuotot tulevat verolle vasta, kun ne nostetaan omistajan käyttöön.

Lisäksi markkinoilla on olemassa erilaisia sijoitusvakuutuksia ja eläkevakuutuksia. Sijoitusvakuutuksista niiden rakenteen mukaisesti nostettava osuus tulee verotettavaksi. Eläkevakuutuksissa summa kasvaa korkoa korolle, eikä välissä tarvitse maksaa veroa. Vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa on lisäksi veroetuna se, että eläkemaksut voi vähentää 5000 euroon asti verotuksessa.

Osakesäästötili tuli uutena verotuksen kannalta vuonna 2020. Se toimii verotuksellisesti samoin kuin eläkevakuutukset, eli veroja ei tarvitse maksaa ennen kuin varoja nostetaan käyttöön. Erona on toki se, että siinä on 50 000 euron maksimisijoitusraja.

Mitä muita veroja voi olla?

Eläke- ja henkivakuutuksiin liittyy monesti edunsaaja, joka on joku muu kuin sijoittaja itse. Näissä tilanteissa tulee huomioida lahja- tai perintöverotus. Lahjaveron alaiseksi menee kaikki yli 5000€ arvoiset lahjoitukset kolmen vuoden jaksoissa.

Korkotulot, esimerkiksi normaaleissa talletuksissa, ovat lähdeveron alaisia. Samoin suomalaiset pörssiyhtiöt maksavat ulkomaille maksamista osingoistaan lähdeveron 15% Suomeen.

Sijoituksia itse vai yrityksen kautta?

Koska sijoittamiseen liittyy verotuksen lisäksi muitakin kysymyksiä, voi olla järkevää sijoittaa varoja yrityksen kautta. Varsinkin jos yritys on olemassa jo muista syistä, voi olla turhaa nostaa yrityksestä varoja ensin verotettavaksi ja sijoittaa ne sitten uudelleen. Yrityksen perustaminen pienimuotoista sijoitustoimintaa varten voi kuitenkin olla kannattamatonta, koska kirjanpito tilinpäätöksineen on taas yksi kuluerä lisää.

Yritys joutuu maksamaan myös voitostaan veroa. Toisaalta osa yrityksen osingoista on huokeita, kun nettovarallisuutta kertyy yrityksen taseeseen. Perintöasiat voivat olla helpompi ja huokeampi hoitaa yrityksen kautta. Kun sijoittamisen aikajänne ja tavoitteet ovat tiedossa, voidaan alkaa verotuksenkin optimointi sijoittamiseen liittyen.

Lataa tämän sivun alareunasta opas ja yksityiskohtaiset vinkit!

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  yrityksen arvonmääritys

  Yrityksen arvonmääritys

   Yrityksen Arvonmääritys: Substanssiarvo, Tuottoarvo, Tulevaisuuden Kassavirrat, EVA ja Kertoimet Yrityksen arvonmääritys on keskeinen osa liiketoiminnan analysointia ja päätöksentekoa. Tässä artikkelissa vertailemme viittä yleistä arvonmääritystapaa: substanssiarvo,

  Lue lisää »
  yrityksen sukupolvenvaihdos

  Sukupolvenvaihdos

  Tämä artikkeli kertoo tiivistetysti, mikä on yrityksen sukupolvenvaihdos. Kerromme, mitä elementtejä verotuksessa kannattaa huomioida, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos. Optimi talouspalveluilta onnistuu sukupolvenvaihdoksen konsultointi. Sukupolvenvaihdos verohallinnon

  Lue lisää »
  jydacom kirjanpito

  Jydacom tilitoimisto

  Jydacom on suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttää useat suuremmat rakennusliikkeet. Optimi Talouspalvelut on Jydacom tilitoimisto, eli meille Jydacom on tuttu ohjelmisto kirjanpidon kannalta. Kun kyseessä on

  Lue lisää »