Sukupolvenvaihdos

Tämä artikkeli kertoo tiivistetysti, mikä on yrityksen sukupolvenvaihdos. Kerromme, mitä elementtejä verotuksessa kannattaa huomioida, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos. Optimi talouspalveluilta onnistuu sukupolvenvaihdoksen konsultointi.

Sukupolvenvaihdos verohallinnon näkökulmasta

Voit saada lahjaveroon osittaisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen, jos kaikki nämä kohdat vastaavat tilannettasi:

 1. Verotettavaan lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai niiden osa.
 2. Jatkat joko maatalouden tai maatalouden ja metsätalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamista maatilalla tai yrityksessä, jonka olet saanut lahjana. Huomaa, että pelkän metsätalouden harjoittaminen ei oikeuta huojennukseen.
 3. Maatilan tai yrityksen osuus lahjaverosta on yli 850 euroa.

Lahjavero voidaan huojentaa myös kokonaan, jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät ja maksat vastiketta yli 50 % saamasi maatilan tai yritysvarallisuuden käyvästä arvosta.

yrityksen sukupolvenvaihdos

Tilanteen hahmottelu

 • Ensimmäiseksi tulisi määritellä, mitä osia yrityksestä ollaan siirtämässä sukupolvenvaihdoksessa. Monesti keskeisin siirtyvä osa on liiketoiminta ja sen tuotannontekijät. Vuosikymmeniä kestäneessä yrittäjyydessä kuitenkin monesti yrityksen taseessa voi olla muutakin varallisuutta.
 • Toiseksi tulisi tehdä mahdolliset edeltävät yhtiöjärjestelyt. Esimerkiksi jos yhtiön kassassa on merkittävästi varoja tai sijoitusomaisuutta, niitä ei välttämättä kannata luovuttaa tai myydä seuraavalle sukupolvelle.
 • Kolmanneksi tulisi määrittää markkina-arvo siirrettävälle kokonaisuudelle. Yrityksen arvonmäärityksessä käytetään usein useampaa eri arvonmääritysmenetelmää: substanssiarvo, käyttökate ja tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat tyypillisimpiä.
 • Neljänneksi tulisi päättää, mihin hintaan yritys halutaan luovuttaa. Sukupolvenvaihdostilanteessa myyjälle ei tule luovutusvoittoveroseuraamuksia, mikäli määrätyt ehdot täyttyvät. Sukupolvenvaihdoksessa voi realisoitua lahjaveroa, mikäli yritys tai sen osa luovutetaan alle 50% sen markkinahinnasta.
 • Viidenneksi tulee määritellä aikataulu. Mikäli luovutus on alle 50% markkinahinnasta, lahjaverotus realisoituu. Tällöin on suositeltavaa hakea sitova ennakkoratkaisu verottajalta. Lahjanluonteisessa kaupassa kannattaa ajoittaa siirto pidemmälle aikavälille, sillä lahjaverotuksessa on aika- ja euromääräisiä rajoja lahjaveron realisoitumiselle.

Miten ei kannata toimia

 • Aloita toimenpiteet viime tipassa. Lahjaverotus realisoituu tällöin suurempana. Jos asia menee aina perintöasiaksi asti, tällöin jälkipolvelle kertyy myös perintöveroseuraamuksia
 • Jätä edeltävät järjestelyt tekemättä. Tällöin jälkipolvi joutuu ostamaan ”rahaa rahalla” ja maksamaan sille aivan turhaan korkoa
 • Tee yhtiöjärjestelyt hyödyntämättä veroneutraaleja yhtiöjärjestelyelementtejä, kuten osakevaihto tai jakautuminen.

Sukupolvenvaihdos kustannus

Yksinkertaisimmillaan sukupolvenvaihdoksen toteutus maksaa konsultille 1500-3000€ (alv 0%). Tämän lisäksi tulee erilaisia viranomaismaksuja tyypillisesti noin 1000€ edestä.

Mikäli sukupolvenvaihdosta edeltää yhtiöjärjestelyjä, niiden kustannus on tyypillisesti 1500€ (alv 0%) konsultointipalkkio + 1000€ viranomaismaksut.

Jos sukupolvenvaihdos on monimutkainen ja vaatii erillisiä selvitystöitä, kustannus luonnollisesti kasvaa. Myös siirtyvien yhtiöiden tai osien määrä kasvattaa työtä

Yhteenveto

Jokaisen yrittäjän on hyvä hahmottaa, että hänen osaltaan yritystoiminta lakkaa ennemmin tai myöhemmin. Mitä aikaisemmin voi alkaa valmistautua omistajanvaihdokseen, sitä fiksummin se saadaan vietyä läpi. Holding-yhtiö-järjestelyt toimivat mainiosti myös seuraavan sukupolven mukaan ottamisessa.

Optimi Talouspalvelut on tilitoimisto, joka proaktiivisesti huolehtii myös näistä tarpeista yrittäjän osalta. Hoidamme lakisääteiset palvelut, mutta myös konsultoimme omistajanvaihdokset.

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  yrityksen arvonmääritys

  Yrityksen arvonmääritys

   Yrityksen Arvonmääritys: Substanssiarvo, Tuottoarvo, Tulevaisuuden Kassavirrat, EVA ja Kertoimet Yrityksen arvonmääritys on keskeinen osa liiketoiminnan analysointia ja päätöksentekoa. Tässä artikkelissa vertailemme viittä yleistä arvonmääritystapaa: substanssiarvo,

  Lue lisää »
  jydacom kirjanpito

  Jydacom tilitoimisto

  Jydacom on suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttää useat suuremmat rakennusliikkeet. Optimi Talouspalvelut on Jydacom tilitoimisto, eli meille Jydacom on tuttu ohjelmisto kirjanpidon kannalta. Kun kyseessä on

  Lue lisää »