Tilitoimisto Helsinki

 • Tilitoimisto Helsinki intro
 • Tilitoimiston tehtävät
 • Tilitoimiston muut palvelut
 • Tilitoimiston sijainti
 • Tilitoimiston pätevyys

Tilitoimisto Helsinki Intro

Tässä artikkelissamme ”Tilitoimisto Helsinki” käsittelemme muutamia tilitoimiston valintaan vaikuttavia teemoja. Esimerkiksi vaikkapa juuri, onko sillä merkitystä, että tilitoimiston sijainti on Helsinki. Klikkaa tästä, jos haluat tutustua palveluihimme.

Mitä tilitoimisto tekee?

Ensimmäinen kysymys on varmaankin se, että mitä tilitoimisto tekee. Wikipedia määrittelee tilitoimiston näin:

Tilitoimisto eli kirjanpitotoimisto on liikeyritys, joka hoitaa kirjanpitoon ja muuhun taloushallintoon liittyviä tehtäviä maksua vastaan.[1] Tilitoimistojen asiakkaita ovat kirjanpitovelvolliset, joita Suomessa ovat kirjanpitolain mukaan kaikki liike- tai ammattitoimintaa harjoittavat sekä julkisyhteisöt eli valtio, kunnat ja seurakunnat sekä niiden omistamat laitokset.[2] Tilitoimistojen asiakkaat ovat useimmiten pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja ammatinharjoittajia; suuremmilla organisaatioilla on yleensä omat kirjanpitäjänsä

Kirjanpito on siis lailla säädetty velvollisuus. Kirjanpidolla dokumentoidaan tulot ja menot voiton/tappion selvittämiseksi. Kirjanpito raportoidaan pääosin tulos- ja taseraportin muodossa. Eri yhtiömuodoissa kannetaan veroa voitosta. Näin kirjanpito täyttää velvoitteensa julkiselle vallalle.

Koska kirjanpito on lailla säädeltyä, asiantuntemusta vaativaa ja tärkeä osa-alue yritysten ja yhteisöjen toiminnassa, suuri osa niistä turvautuu ulkopuoliseen kirjanpitäjään. Tällainen ulkopuolinen ammattilainen työskentelee omassa yrityksessään, jota kutsutaan tilitoimistoksi.

Tilitoimiston muut palvelut

Tehdäänpä ajatusleikki: olen perustamassa yritystä Helsinkiin. Paljon tunnettua ja tuntematonta asiaa odottaa edessä, yrittämisen polulla. Minulle on selvää, että kirjanpitoa en tule hoitamaan itse. Kirjoitan Googleen ”Tilitoimisto helsinki”. Vastaan tulee loputon lista kirjanpitäjiä, tilitoimistoja ja kirjanpito-ohjelmia.

Lisäksi alan pohtia, että mitenköhän kaikki verotusasiat hoidetaan. Palkanlaskentaan liittyy monia yksityiskohtia. Työehtosopimus sääntelee tarkasti, miten palkat tulee maksaa alallani. Tehokas ostoreskontran hoito varmistaisi, että kassa toimii eikä tarkastamattomia laskuja tule maksettua. Tilitoimisto tarjoaa useasti myös seuraavia palveluita:

 • ostoreskontra
 • myyntireskontra
 • myyntisaatavien seuranta ja perintä
 • palkanlaskenta
 • myyntilaskujen laadinta

Hyvä! Riittääköhän tämä? Saan hoidettua taloushallinnon pakolliset tehtävät. Olen kuullut kuitenkin myös kauhutarinoita riitautuneista työsuhteista. Mitenköhän aivan perustavaa laatua olevat lakiasiat, ehdinkö pysyä niistä kartalla yrittäjänä? Aion tehdä myös urakkasopimuksia. Kattavatkohan vakuutukset riittävästi? Vastassa on monenlaisia vastuita. Osakeyhtiölaki, työsopimuslaki, työaikalaki… Jotkut tilitoimistot tarjoavat myös laki- ja oikeuspalveluita, kuten:

 • yhtiömuodon valinta
 • työsuhdeasiat
 • sopimusjuristi
 • vakuutusneuvonta
 • osakassopimukset
 • tes tulkinnat
 • yrityskaupat
 • GDPR- ja tietosuojakonsultointi
 • yhtiömuodon muutokset

Edellinen kohta karsiikin jo monta tilitoimistoa pois listalta. Yrittämisen polulla tulee vastaan vielä jotain hyvin keskeistä: liiketoiminnan kannattavuus ja rahavirrat. Vaikka yrittäjäksi lähtemisen ydinmotivaattori ei varmasti voikaan olla raha ja voitot, mutta niitä vain pitää pystyä hallitsemaan. Huomennakin tarvitaan leipää ja palkat on maksettava. Edistyneempi tilitoimisto tarjoaa myös controller- ja talouspäällikköpalveluita. Näihin liittyviä tehtäviä ovat mm.

 • kassaraportointi
 • katelaskenta
 • hinnoittelu
 • budjetointi
 • investointilaskenta
 • rahoitusneuvonta
 • osto- ja myyntiraportointi
 • tilinpäätösanalyysi

Viime kädessä kehittynyt tilitoimisto, jolla on myös kapasiteettia huolehtia yrityksestäni, onkin strateginen kumppani. Optimi Talouspalveluiden visiona onkin olla yrityksen ”tärkein kumppani”. Tällöin perinteisen tilitoimistopalvelun päälle on kerätty laki-, verotus- ja talouspäällikköosaamista. Päällimäisenä kerroksena, kermana kakun päällä on strateginen kumppanuus ja ymmärrys asiakasyrityksen visiosta. Tilitoimisto Helsinki – Google-haulla voit löytää siis kirjavan joukon tilitoimistoja. Mitä roolia sinä odotat tilitoimistoltasi?

 • Passiivinen lakisääteisten suorittaja
 • Laajempi taloushallinnon apukäsi
 • Laki- ja verotusapua tarjoava edistyneempi asiantuntija
 • Talouspäällikön tai controllerin otteella mukana oleva tukipilari
 • Strateginen kumppani, joka ymmärtää syvällisesti liiketoimintasi tavoitteen ja ytimen

Tilitoimiston sijainti

Esimerkissäni yrittäjä aloitti Googlettamalla ”tilitoimisto Helsinki”. Onkin luonnollista, että moni yrittäjä antaa tärkeimmäksi kriteeriksi tilitoimistolle yhtäläisen sijainnin. Haastan kuitenkin tämän näkemyksen. Mielestäni esimerkiksi toimialaosaaminen olisi rutkasti tärkeämpi parametri. Luepa vaikka artikkelini 1 tai 2, joissa pohdin, mitä erityispiirteitä eri aloilla tulee vastaan. On totta, että tilitoimisto kuin tilitoimisto selviää lakisääteisistä velvotteista. Keskiössä on kuitenkin, minkälainen tilitoimisto voi tuottaa sinulle eniten lisäarvoa.

Sijainnin merkitys tilitoimiston hinta/laatusuhteessa on myös vähentynyt digitalisaation myötä. Suomalaiset taloushallintoalan ykkösohjelmistot, kuten Procountor tai Netvisor toimittavat taloushallintoa digitaalisesti. Näppärillä älypuhelinsovelluksilla vielä paperisena liikkuvat tositteet, kuten pankkikorttikuitit, imaistaan helposti pilveen. 2020-luvulla kansioiden ja mappien aika on ihan oikeasti ohi. Posti lakkoilullaan vain vauhdittaa kehitystä.

Ekologinen ajattelu ja ilmastonmuutospuhe vähentänevät entisestään ihmisten kohtaamisia ihan fyysisesti. Erilaiset videoneuvottelut ovat tulleet pysyväksi osaksi ihmisten arkipäivää. Tehokkuus on myös yksi taustavaikuttaja, kun liikennevälineissä istuttu aika lyhenee. Fyysisen preesensin arvo kuitenkaan tuskin koskaan häviää. Päinvastoin, sen arvo kasvaa fyysisten tapaamisten harvetessa harvenemistaan. Siksi, pohdi mikä arvo on mahdollisuudella tavata säännöllisesti kirjanpitäjäsi aivan fyysisesti.

Tilitoimiston pätevyys

Viimeisenä muttei vähäisimpänä, avaan muutamaa standardisoitua pätevyyttä.

Kirjanpitäjän perustasoa on merkonomikoulutus. Puhdas merkonomikoulutus ei kuitenkaan taida kenestäkään niin kutsuttua tilinpäätöstaitoista kirjanpitäjää vielä tehdä, vaan 3-5 vuoden työkokemus sinetöi osaamisen.

Tradenomikoulutus antaa laajempaa käytännön osaamista. Liiketoiminta, juridiset asiat ja myös sisäinen laskentatoimi ovat perustasolla hallussa.

Alan KTM (kauppatieteiden maisteri) – opinnot yliopistossa yhdistettynä työkokemukseen mahdollistavat jo strategisen kumppanuuden. Tämän tason koulutus tarjoaa osaamista esimerkiksi verovapaisiin yritysjärjestelyihin, syvälliseen tilinpäätösanalyysiin ja yritysjuristin työhön.

Suomessa Taloushallintoliitto auktorisoi standardinomaisesti sekä henkilöitä että yrityksiä. KLT-tutkinto kertoo siitä, että henkilöllä on korkea laskenta- ja vero-osaamisen taso. Tilitoimisto voi saada luvan KLT:n käyttöön, kun siellä on KLT-tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö. Sama liitto ylläpitää myös PHT-tutkintoa, joka osoittaa palkkahallinnon alan laaja-alaisen osaamisen.

Kirjoitamme jatkuvasti lisää kirjanpito-, verotus-, yhtiö- ja talousasioista. Seuraathan artikkeleitamme täällä, LinkedInissä ja YouTubessa.

Yksityiskohtaisempia ohjeita löydät esimerkiksi tästä videosta:

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  yrityksen sukupolvenvaihdos

  Sukupolvenvaihdos

  Tämä artikkeli kertoo tiivistetysti, mikä on yrityksen sukupolvenvaihdos. Kerromme, mitä elementtejä verotuksessa kannattaa huomioida, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos. Optimi talouspalveluilta onnistuu sukupolvenvaihdoksen konsultointi. Sukupolvenvaihdos verohallinnon

  Lue lisää »
  jydacom kirjanpito

  Jydacom tilitoimisto

  Jydacom on suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttää useat suuremmat rakennusliikkeet. Optimi Talouspalvelut on Jydacom tilitoimisto, eli meille Jydacom on tuttu ohjelmisto kirjanpidon kannalta. Kun kyseessä on

  Lue lisää »